Usluge

Nudimo skrb (snabdijevanja) u okviru osiguranja za slučaj njege kako prema SGB XII tako i u slučaju samofinansiranja.

Opšta njega

 • Tjelesna njega
 • ishrana
 • mobilizacija
 • namještanje
 • kreveta i pacijenta (prevencija komplikacija
  dugotrajnog mirovanja)

Briga o domaćinstvu

 • Čišćenje stana
 • nabavka namirnica
 • pranje/peglanje
 • priprema obroka
 • Pomoć pri posjetama državnim ustanovama
 • Pomoć pri kontaktima sa zavodom za zdravstveno
  osiguranje
 • Savjetovanje i obuka za članove obitelji

Posredujemo pri sljedećim uslugama:

 • Bolesnički krevet
 • invalidska kolica
 • hodalice
 • pomagala
 • dizalo za kadu, hitni pozivi
 • dostava obroka na kućnu adresu
 • pedikirske, manikirske i frizerske usluge
 • usluge prevoza

Rugulacija troškova:

 • Preuzimanje troškova od strane osiguranja
  za slučaj njege
 • Preuzimanje troškova od strane zdravstvenog osiguranja
  i ustanova socijalne skrbi (snabdijevanja)