Naš cilj

Naša služba je kompetentna Njega i briga da klijenti mogu sto je moguce samostalnije i duže voditi život u vlastita Četiri zida.