Naši partneri

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta i zadovoljiti potrebe naših pacijenata, mi održavamo bliske kontakte i rad u suradnji s partnerskim organizacijama, kao što su:

  • Ljekarne i zdravlja
  • Praksa u različitim područjima
  • Praksa fizioterapije, gimnastika i masaže, radne terapije
  • Bolnice i centrima za rehabilitaciju
  • Biro za rješavanje socijalnih i pravna pitanja
  • Socijalna i službi za mentalno zdravlje
  • Centri medicinskih proizvoda
  • Zdravlje odjela i zdravstveno osiguranje
  • Transport Companies